CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI O OVČÍ VLNĚ

Ovčí vlna

Ovčí vlna patří mezi nejstarší textilní suroviny. Zpracovávaly ji už starověké civilizace v Egyptě, Mezopotámii a s pastevectvím se setkáváme i v biblických příbězích. Tradice chovu ovcí a zpracování vlny je neodmyslitelně spjaté taky s českou a slovenskou krajinou.

Obliba ovčí vlny v minulosti

Ovce se u nás chovaly od nepaměti a jejich obliba co do počtu chovaných ovcí během staletí stoupal. Svého vrcholu u nás dosáhl stav chovaných ovcí kolem let 1880. Tehdy čítal na tři milióny kusů, z nichž jeden milión činily merinové ovce. Jenže rostoucí poptávka po jemné merinové vlně měla za následek klesající odbyt tradiční české vlny. Další ránu zasadily chovatelům ovcí syntetické materiály.

Konkurenti ovčí vlny

Produkci vlny ochromil nástup módních akrylů, polyesterů, aj. materiálů, které se staly hitem 70. a 80. let 20. století. Ovčí vlna zkrátka nemohla umělým materiálům cenově konkurovat a tak ji syntetika téměř vytěsnila. Ještě začátkem 90. let na vesnicích skoro v každé zahradě spásalo trávu pár oveček nejrůznějších plemen. Chovaly se na vlnu, která se svážela do podniků na výrobu kvalitních přikrývek, dek a přízí. Dnes jsme svědky toho, že produkce vlny v Česku již takřka vymizela. Stáda ovcí byla zrušena jako důsledek dovozu levné merino vlny z Austrálie a Nového Zélandu. Merino vlna se stala pro svou jemnost a měkkost oblíbenější a žádanější. Nahradila tak tradiční vlnu českých oveček. O kvalitě a vlastnostech ovčí vlny je krásně popsáno a více se dočtete na stránkách o salašnictví.

Ovčí vlna opět v hledáčku zájmu

Je zřejmé, že naše nákupní preference toho kterého materiálu mají v konečném důsledku vliv i na chovatele ovcí, kterým se dnes nevyplatí ovčí vlnu prodávat, protože je zcela podhodnocená. Výkupní ceny vlny dokonce nepokryjí ani náklady spojené se stříháním ovcí.

I přes tyto nesnáze je a stále přibývá lidí, kteří preferují tradiční přístup k přírodě a navracejí se k vlastním kořenům. Uvědomují si bohatství českého venkova a cítí pokoru ke všemu, co jim příroda nabízí. Dokonce i my, přestože nežijeme zcela v sepětí s přírodou, můžeme svým postojem něco změnit. Znamená to přemýšlet o každé kupované věci a to nejen ovčí vlně a výrobcích z ní. Zjistit, odkud kupovaná věc pochází, kdo jí vyrobil a koho svým nákupem podporujeme, zda se jedná o místního drobného podnikatele nebo nadnárodní velkovýrobu. Vyžaduje to změnu myšlení a rozhodování o věcech, které nás obklopují a vědomí, že svými zdánlivě drobnými činy můžeme společně ovlivnit velké věci.

O tom, že svítá na lepší časy, co se týče změny přístupu k ovčí vlně a že přibývají lidé, kteří se nebojí vlastnoručně poznat cestu zpracování, se dočtete na stránkách stříhačů ovcí.

© Napsáno pro blog propleteni.cz

Společně plést nebo háčkovat

Knit along (KAL) - společné pletení

Na sociálních sítích se vyskytují výzvy Knit a long / Crochet a long, zkráceně CAL / KAL. Jedná se o aktivitu, kdy se skupinka lidí rozhodne společně plést nebo háčkovat a zapojí se do práce na předem dohodnutém projektu. Pracují na něm ve stejném časovém úseku a každý sám za sebe sdílí své zkušenosti, pokroky a fotografie se skupinou. Členové CAL / KAL si vzájemně radí a podporují v práci. Toto sdílení se odehrává obvykle na Facebooku nebo na Ravelry, která byla založena speciálně pro CAL nebo KAL.

Takový CAL / KAL může vytvořit např. designér, blogger, firma prodávající příze nebo prakticky kdokoli. Iniciátor/ka zvolí téma např. ponožky, může navrhnout vhodnou přízi, počet párů, které plánuje vyrobit a zahájí v určitém dni začátek společného háčkování či pletení. Každá účastnice si vybere vlastní přízi a začne tvořit ponožky v den startu. V mnoha případech nejsou pravidla až do poslední chvíle známy.

Postup CAL / KAL se může lišit v závislosti na projektu a pravidlech, která určí iniciátor. Například společně plést svetr dle návodu zveřejněném na začátku CAL / KAL. Každý pak začne pracovat současně, ale svou vlastní rychlostí. V jiných případech může stanovit konečné datum, podle kterého musí být projekt dokončen. Nebo se může také stát, že CAL / KAL má volnější pravidla a zájemci se mohou připojit po oficiálním startu i později. Ve většině případů účastníci ještě před začátkem uvidí, jak bude hotový předmět vypadat.

Existují však i tzv. „záhadné“ CAL / KAL, ve kterých členové skupiny nevědí, jak bude hotový předmět vypadat. Pořadatelé samozřejmě chtějí, aby účastníce byly schopné práci dokončit a byly pak s výsledkem spokojené. Proto na začátku obvykle poskytují obecnější informace, například, že má vzniknout šátek v takové a takové velikosti. Na začátku musí být samozřejmě řečeno, s jakou přízí se bude pracovat. Podrobnější informace se zveřejňují po jednotlivých termínech, přičemž celý hotový předmět je odhalen až na konci jako překvapení.

Nemyslíte, že by to mohla být prima zábava?

To by mě zajímalo, jestli tento článek někoho inspiruje?

© Napsáno pro blog propleteni.cz

Phildar – představení přízí a designu z Francie

Prodejna s výrobky značky Phildar

Pokud jste dosud nepoznali příze Phildar, čeká vás požitek nabitý francouzskou elegancí, kreativitou a inspirací!

Počátky módní textilní značky sahají až do roku 1903. Dva zdatní podnikatelé v textilním průmyslu Janssens a Mulliez otevřeli vlněný mlýn v Roubaixu na severu Francie. Malé městečko se od průmyslové revoluce proměnilo ve významné centrum textilního průmyslu ve Francii. To se promítlo i do pojmenování města, zvaného “francouzský Manchester“ nebo „město tisíce komínů“.

Textilní závod v Roubaix ve Francii na předení bavlny
Textilní závod v Roubaix

V roce 1943 se v Poitiers otevřel obchod s názvem “Les Textiles d´Art” “Umění textilu”. Později byl obchod přejmenovaný na “Au Phil d´Art” tedy “Umění klubíčka”.

Obchod s názvem Umění klubíčka Fil d´art
Obchod Fil d´art předchůdce názvu Phildar

V roce 1946 se zrodila značka Phildar. Kolekce stylových přízí se distribuovaly po celé Francii a nabízely ve specializovaných prodejnách.

Prodejna přízí a textilu s názvem Phildar
Jedna z prvních prodejen, která nese název Phildar

Roku 1954 uvedla firma na trh první pletací stroj D10, který znamenal revoluci v pletení. Díky rychlosti a přesnosti pletení tak Phildar přilákal stovky pletařek. 

Od 70. let se ovšem rozvinutý textilní průmysl a tím i produkce textilu se ocitla v krizi. Štěstím bylo, že jeho jádro – obchod s přízí odolal. A tak v sedmdesátých letech byla celá Francie a Belgie posetá obchody s přízí. Ve Francii bylo na 2000 franchizantů a v Belgii kolem 400 obchodů s přízí této již velmi oblíbené značky. Z její příze hospodyně vyráběly vlastnoručně pletenou či háčkovanou módu.

A tak jsou dodnes hlavní inspirací pro výrobu příze právě pletařky a milovnice háčkování, které zabalují své rodiny a přátele do ručně vyráběných pletenin. Za víc jak sto let své existence si společnost vybojovala přední místo v prodeji kvalitní příze na francouzském trhu a daří se jí také v zahraničí.

Příjemné a kvalitní příze, to jsou klubíčka od Phildaru
Ve svetru a čepici z příze Phildar se cítíte hýčkaná

Podporuje začínající i zkušené pletařky v jejich dovednostech a představuje originální modely pletené i háčkované, jak se můžete přesvědčit také na videích.

Modely vyrobené z těchto přízí v sobě nesou francouzský šmrnc a získaly si sympatie i u českých žen. Příze Phildar charakterizuje tvořivost, odbornost a porozumění.

Háčkovaný svetřík z příze Phildar elegantní a jednobarevný z kvalitní příze
Efektní háčkovaný svetřík na léto s krásnými vzory

© Napsáno pro blog propleteni.cz

Pletařský slang pro zajímavost i pobavení

Pletařský slang - Stash - skrýš - sklad klubíček

Každý, kdo byl a je aktivní na internetu, zejména na sociálních sítích, se dříve či později dostal k různým podivným termínům a kombinacím písmen. Ty začali používat nejprve teenageři, jako třeba LOL (Laughing Out Loud = Směju se nahlas), OMG (Oh my God = Ach můj Bože),… , a mnoho dalších, které staly se zcela běžné. Ale ani svět pletení nezůstal pozadu! A tak vznikla řada výrazů, s nimiž se můžeme setkat na Ravelry nebo v některých blozích o pletení. Ale nebojte, pletařský slang je jednoduchý a některé výrazy, jako jsou UFO, URO, SSS si dost možná snadno zapamatujete:). Zde je malý úvod …

Pletařský výraz - FO - Finished object

FO = (Finished objekt) Dokončený projekt

Pletený nebo háčkovaný projekt, který je kompletně dokončen- včetně zapošití konce příze… Opakem FO může být OTN, PHD, WIP nebo UFO.

OTN = (On the needles) Na Jehlách

Projekt, který je v současné době na pletacích jehlicích. Může to být PHD, WIP nebo UFO.

PHD = (Project half done) Polovina projektu

Zní to jako akademický titul, ale pokud jde o pletení nebo háčkování, jedná se o projekt, který je v polovině cesty k dokončení. 

Pletařský výraz - WIP - Work in progress

WIP = (Work in progress) Probíhající práce

Jedná se o projekt, na kterém pravidelně pracujeme, například každý večer nebo každý víkend. Dokonce, i když nenajdeme čas napletení každý den, je projekt považován za WIP. Opak WIP by mohl být UFO.

Pletařský slang - UFO - Unfinished object

UFO = (UnFinished Object) Nedokončený projekt

Každý projekt, který je OTN a je stále v procesu dokončení, ale není aktivně WIP, je považován za UFO.UFO může zůstat v tomto stavu částečného dokončení několik týdnů, měsíců nebo dokonce i let! Důvodů je mnoho. Možná, že další projekt se stal přitažlivější, mohla dojít příze;) nebo prostě není čas nebo chuť dále na UFO pracovat. Může se to stát celkem snadno, když máme více OTN a chybí motivace k dokončení a místo toho se vrháme na další práci. Důvodem může být právě SSS.

Pletařský výraz - SSS - Second sock syndrom

SSS = (Second sock syndrom) Syndrom druhé ponožky

Je to údajně široce rozšířený jev, ve kterém druhá ponožka jednoho páru trvá uplést mnohem déle než první nebodruhá ponožka ani nevznikne. První ponožku totiž pleteme s élanem, líbí se nám vzor a barvy příze,..  Ale jakmile se první ponožka dokončí, motivace začít plést tu druhou se zmenšuje a je mnohem nudnější plést zcela totožnou ponožku. Tento problém se netýká jen ponožek, ale taky rukávů, rukavic, botiček, atd. Řešením může být TAAT.

TAAT = (Two at a time) Dva současně

Pro některé lidi, je TAAT řešením problému SSS. Každý, kdo vyrobí dva identické díly nebo kusy paralelně, zabije dvě mouchy naráz. Dosažení výsledku trvá sice déle, ale oba kusy či díly budou spolehlivěji identické. A dokonce nevyprchá motivace pro jejich dokončení.  

URO / UO = (Unrecognized object) Neznámý či nerozpoznaný objekt

Může se stát, že objevíme staré UFO a už si nepamatujeme, co to mělo původně být. V takovém případě to nazýváme nerozpoznaný objekt (URO nebo UO). Pokud si v určitém okamžiku vzpomeneme a zatoužíme po jeho dokončení, stává se z něj opět UFO nebo možná i WIP a po dokončení dostane status FO. Jediný projekt tak může snadno projít několika fázemi.

Pletařský pojem - Stash - skrýš

Stash = Skrýš

Pletařský slang používá termín stash, který znamená skrýš. Tedy místo, chcete-li „syslírna“, kde skladujeme přízi, kterou jsme si během let nashromáždily. Každý kdo je “závislý” na pletení či háčkování mívá potíž ubránit se krásným klubíčkům a tak má doma svou menší či větší syslírnu. Příze mohou být roztříděny na policích,uloženy v těsně uzavřených plastových boxech, aby byly chráněny před moly nebo dekorativně naaranžovány v proutěném koši.

 Stash-busting =Skrýš, která „praská ve švech“

Pokud se vaše syslírna rozrostla natolik, že byste potřebovali nafukovací dům či byt, pak už máte doma Stash-busting.

© Napsáno pro blog propleteni.cz

Veletrh Hobby a Ruční práce Kolín nad Rýnem

Veletrh Hobby a Ruční práce 2019 v Kolíně n. Rýnem

Od 29. do 31. 3. 2019  proběhl největší světový veletrh pro kreativní řemeslné a hobby potřeby Handarbeit & Hobby.  Do Kolína nad Rýnem se sjelo více než 420 vystavovatelů ze 45 zemí. Národní a mezinárodní špičkové společnosti v oboru háčkování, pletení, šití a výšivek prezentovaly aktuální trendy, kreativní workshopy a módní přehlídky…

Téma letošního ročníku

Jako každý rok představili vystavovatelé svým obchodním partnerům novinky pro nadcházející sezónu, nechyběly ani skvělé materiály a inovace v oboru textilního průmyslu. Letošní veletrh se nesl pod heslem “barva vašeho podnikání”. A odpovídajícím způsobem na něm vystavovatelé ztvárnili barevné stánky. Pestré byly taky přednáškové a diskusní programy. Maloobchodní prodejci se mohli informovat o současných trendech, ohmatat si nejnovější příze a materiály. Veletrh tak poskytl spoustu inspirace do další práce a to nejen té kreativní, ale především přinesl nové obchodní kontakty.

Novinky pro příští sezónu

V nadcházející sezóně budou trendy především kvalitní materiály. A to buď zcela přírodní nebo oblíbené směsové příze s podílem merino, vlny, alpaky, mohéru, kašmíru, hedvábí a bavlny, které se vyznačují vysokou hebkostí, hladkým vláknem bez nopečků a perfektním zpracováním. Do popředí zájmu se dostaly expozice s vegan a organ přízemi, které jsou šetrné k přírodě. Módní jsou také XXL příze, oblíbené na pletení maxi svetrů nebo bytových doplňků. Mohli bychom říct, že příze prezentované na veletrhu předznamenávají návrat k přírodě, kterému se zřejmě bude výroba textilních vláken ubírat. Bylo zřejmé nejen co se týče materiálů, ale také v barevnosti. U přírodních a kvalitních materiálů převládaly barvy tlumené, pastelové nebo inspirované např. odstíny koření, dřeva, aj. Vedle toho výrobci zejména akrylových přízí se snažili upoutat pozornost divokou barevností a pestrobarevnými přechody svých přízí.

Pletená a háčkovaná inspirace

Vystavovatelé nabídli návštěvníkům spoustu inspirace v podobě kreativních pletených modelů, háčkovaných hraček, bytových doplňků, kabelek, ponožek,.. spousty kreativně pojatých instalací a nechyběly ani vyšívané a šité výrobky. Všechny expozice zaplnily dva dvoupodlažní pavilony, takže bylo co obdivovat a zároveň fotit a natáčet.

© Napsáno pro blog propleteni.cz